Hào quang ma trận 50cm

1.200.000 

Hao quang phật 16×32, duong kinh 50cm

Dien áp su dung: 12 V

 


Mã sản phẩm: HQ1632T50.
Danh mục: .
Tag: .

Product Description

Clip mẫu: