Bảng Số Thứ Tự

1.800.000 

 

Hiển thị số thứ tự trong phòng khám.

KT bảng hiển thị : 30×36 cm

KT bàn phím; 11×14 cm

BH: 12 tháng


Product DescriptionThông tin bổ sung

Kích thước 36 x 4 x 30 cm