74HC245

4.500 


Mã sản phẩm: 74HC245.
Danh mục: .